denge döviz kuru

denge döviz kuru İng. equilibrium exchange rate

Toplam döviz istemi ile sunumunu eşitleyen döviz fiyatı.


denge döviz kuru için benzer kelimeler


denge döviz kuru, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'g', 'e', ' ', 'd', 'ö', 'v', 'i', 'z', ' ', 'k', 'u', 'r', 'u', şeklindedir.
denge döviz kuru kelimesinin tersten yazılışı uruk zivöd egned diziliminde gösterilir.