denge taşlı kese

denge taşlı kese İng. statocyst

(Yun. statos: sabit; kystis: kese) Denge organını oluşturan ve denge taşı kapsayan kese. Statosist.


denge taşlı kese İng. statocyst, otocyst

(karşılık: statosist, otosist), (Yun. statos = sabit, Yun. kytos = boşluk, Yun. ous = kulak): Denge organını yapan ve denge taşı kapsayan bir kese.


denge taşlı kese için benzer kelimeler


denge taşlı kese, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'g', 'e', ' ', 't', 'a', 'ş', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'e', 's', 'e', şeklindedir.
denge taşlı kese kelimesinin tersten yazılışı esek ılşat egned diziliminde gösterilir.