dengelenmiş polimorfizm

dengelenmiş polimorfizm İng. balanced polymorphism

(Yun. polys: çok; morphe: şekil) 1. Bireylerin iki ya da daha fazla tipinin dengeli olarak bir arada bulunması. 2. Bir populasyonda bir genin bir karakter ya da farklı alellerinin şekilleri. 3. Devamlı yeni döllerin meydana geldiği bir populasyonda iki ya da daha fazla formun birkaç döl aynı durumda kalması.


dengelenmiş polimorfizm için benzer kelimeler


dengelenmiş polimorfizm, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'g', 'e', 'l', 'e', 'n', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'p', 'o', 'l', 'i', 'm', 'o', 'r', 'f', 'i', 'z', 'm', şeklindedir.
dengelenmiş polimorfizm kelimesinin tersten yazılışı mzifromilop şimnelegned diziliminde gösterilir.