dengesizce

dengesizce

zf. (dengesi'zce) Dengesiz bir biçimde.


dengesizce

zf. (dengesi'zce) Dengesiz bir biçimde, istikrarsızca.


dengesizce, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'g', 'e', 's', 'i', 'z', 'c', 'e', şeklindedir.
dengesizce kelimesinin tersten yazılışı eczisegned diziliminde gösterilir.