dengeyi sağlamak

dengeyi sağlamak

iki kişi, durum veya olay arasında orta yolu bulmak, uyum sağlamak: “İnsan başka türlü düşünmez: aklına danışır, duygularını dinler, ikisi arasında dengeyi sağlayacak bir yol bulmaya çalışır.” -A. Erhat.


dengeyi sağlamak için benzer kelimeler


dengeyi sağlamak, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'g', 'e', 'y', 'i', ' ', 's', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
dengeyi sağlamak kelimesinin tersten yazılışı kamalğas iyegned diziliminde gösterilir.