denizkızı semendergiller

denizkızı semendergiller İng. sirens

İki yaşamlılar (Amphibia) sınıfının, kuyruklu iki yaşamlılar (Urodela) takımından, hem solungaçları hem de akciğerleri olan, art bacakları olmayan türlere sahip bir familya.


denizkızı semendergiller için benzer kelimeler


denizkızı semendergiller, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', 'k', 'ı', 'z', 'ı', ' ', 's', 'e', 'm', 'e', 'n', 'd', 'e', 'r', 'g', 'i', 'l', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
denizkızı semendergiller kelimesinin tersten yazılışı relligrednemes ızıkzined diziliminde gösterilir.