deniz-kızı-semendergiller

deniz-kızı-semendergiller İng. sirens

(Sirenidae), (Yun. seiren = deniz kızı) Omurgalı hayvanlardan amfibyumlar (Amphibia) sınıfının kuyruklular (Urodela) takımından bir familya.Hem solungaçları, hem akciğerleri vardır. Ard bacakları yoktur. Çamur semenderi (Siren larertina) türü iyi bilinir.


deniz-kızı-semendergiller için benzer kelimeler


deniz-kızı-semendergiller, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', '-', 'k', 'ı', 'z', 'ı', '-', 's', 'e', 'm', 'e', 'n', 'd', 'e', 'r', 'g', 'i', 'l', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
deniz-kızı-semendergiller kelimesinin tersten yazılışı relligrednemes-ızık-zined diziliminde gösterilir.