depo kök

depo kök Fr. racine tuberculeuse

(botanik)


depo kök için benzer kelimeler


depo kök, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'p', 'o', ' ', 'k', 'ö', 'k', şeklindedir.
depo kök kelimesinin tersten yazılışı kök oped diziliminde gösterilir.