depo

depo Fr. dépôt

a. (de'po) 1. Korunmak, saklanmak veya gerektiğinde kullanılmak için bir şeyin konulduğu yer, ardiye: “Kıyıda kapıları, kepenkleri kapalı, birkaç ev ve depo sıralanıyordu.” -Halikarnas Balıkçısı. 2. Bir malın toptan satıldığı ve çokça bulunduğu yer: “Ben depoya güzel bir portatif eczane ısmarlayacağım.” -M. Yesari. 3. ask. Ordu mallarının saklandığı, bakımlarının yapıldığı yer, debboy.


depo

bk. yardımcı bellek


depo İng. warehouse, storehouse, stockroom

Ticari malların stoklanması ve korunması amacıyla kullanılan yer.


depo için benzer kelimeler


depo, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'p', 'o', şeklindedir.
depo kelimesinin tersten yazılışı oped diziliminde gösterilir.