derin soluk alma

derin soluk alma Alm. Tiefeinatmung

Ciğerlere doğal gücünden daha çok (temiz) hava doldurma.


derin soluk alma için benzer kelimeler


derin soluk alma, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'r', 'i', 'n', ' ', 's', 'o', 'l', 'u', 'k', ' ', 'a', 'l', 'm', 'a', şeklindedir.
derin soluk alma kelimesinin tersten yazılışı amla kulos nired diziliminde gösterilir.