derin stromal kornea yangısı

derin stromal kornea yangısı İng. deep stromal keratitis

Ön uvetisin yayılması, travma veya glokomun neden olduğu endoteliyal yıkımlanmadan kaynaklanan ülserli olmayan kornea yangısı.


derin stromal kornea yangısı için benzer kelimeler


derin stromal kornea yangısı, 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'r', 'i', 'n', ' ', 's', 't', 'r', 'o', 'm', 'a', 'l', ' ', 'k', 'o', 'r', 'n', 'e', 'a', ' ', 'y', 'a', 'n', 'g', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
derin stromal kornea yangısı kelimesinin tersten yazılışı ısıgnay aenrok lamorts nired diziliminde gösterilir.