dermatozis

dermatozis İng. dermatosis

Derideki her türlü patolojik değişim. Genellikle yangısal olmayan değişimlere atfen kullanılır, dermatopati.


dermatozis için benzer kelimeler


dermatozis, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'r', 'm', 'a', 't', 'o', 'z', 'i', 's', şeklindedir.
dermatozis kelimesinin tersten yazılışı sizotamred diziliminde gösterilir.