dermatozis vejetans

dermatozis vejetans İng. dermatosis vegetans

Domuzların deride yangılı kızarıklık, ödem, ayaklarda biçim bozukluğu ve dev hücreli akciğer yangısıyla belirgin otozomal çekinik özellikte kalıtsal hastalığı. Yeni doğmuş veya genç Landrace ırkı domuzlarda görülür.


dermatozis vejetans için benzer kelimeler


dermatozis vejetans, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'r', 'm', 'a', 't', 'o', 'z', 'i', 's', ' ', 'v', 'e', 'j', 'e', 't', 'a', 'n', 's', şeklindedir.
dermatozis vejetans kelimesinin tersten yazılışı snatejev sizotamred diziliminde gösterilir.