derme

derme

a. 1. Dermek işi. 2. Aynı türden bir araya getirilmiş şeylerin hepsi, koleksiyon.


derme

Yelek, önü işlemeli bir çeşit yelek.


derme

1.bk. delme (I)-1. 2. Erkek ceketi.


derme

İlkbaharda hayvanlar için toplanan ot.


derme

Kilimcilikte bir motifin adı.


derme

Hasat vakti.


derme için benzer kelimeler


derme, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
derme kelimesinin tersten yazılışı emred diziliminde gösterilir.