temel derme

temel derme İng. basic stock

Bir kitaplıkta bulunması gerekli sayılan yapıtlardan oluşan derme.


temel derme için benzer kelimeler


temel derme, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'm', 'e', 'l', ' ', 'd', 'e', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
temel derme kelimesinin tersten yazılışı emred lemet diziliminde gösterilir.