destek ağırlığı

destek ağırlığı İng. brace weight

Pano arkadaki desteğini sağlamlaştırmaya yarayan demir ağırlık.


destek ağırlığı için benzer kelimeler


destek ağırlığı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 's', 't', 'e', 'k', ' ', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
destek ağırlığı kelimesinin tersten yazılışı ığılrığa ketsed diziliminde gösterilir.