dil ağırlığı

dil ağırlığı Fr. Baryglossie
dil ağırlığı Fr. Bradyglossie

dil ağırlığı için benzer kelimeler


dil ağırlığı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'l', ' ', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
dil ağırlığı kelimesinin tersten yazılışı ığılrığa lid diziliminde gösterilir.