dev bağırsak kelebeği

dev bağırsak kelebeği İng. giant intestinal fluke

70 mm. büyüyebilen ve Doğu Asya'da insanlarla domuzların, seyrek olarak köpeklerin ince bağırsağına yerleşen emici kurt.


dev bağırsak kelebeği için benzer kelimeler


dev bağırsak kelebeği, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'v', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'r', 's', 'a', 'k', ' ', 'k', 'e', 'l', 'e', 'b', 'e', 'ğ', 'i', şeklindedir.
dev bağırsak kelebeği kelimesinin tersten yazılışı iğebelek kasrığab ved diziliminde gösterilir.