dev boylu kuş

dev boylu kuş Lat. Aepyornis maximus

Boylu kuşlar (Aepyornithes) takımının, boylu kuşgiller (Aepyornithidae) familyasından, eski devirlerde Madagaskar'da yaşamış çok büyük bir tür.


dev boylu kuş için benzer kelimeler


dev boylu kuş, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'v', ' ', 'b', 'o', 'y', 'l', 'u', ' ', 'k', 'u', 'ş', şeklindedir.
dev boylu kuş kelimesinin tersten yazılışı şuk ulyob ved diziliminde gösterilir.