deva

deva Ar. dev¥¢

a. (deva:) İlaç, çare: “Deva bulmaz bir can kaygısına düşer.” -F. R. Atay.


deva

< Ar. da'vâ: dava


deva

Dava.


devâ

Dava.


deva için benzer kelimeler


deva, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'v', 'a', şeklindedir.
deva kelimesinin tersten yazılışı aved diziliminde gösterilir.