deve

deve

a. hay. b. Geviş getiren memelilerden, boynu uzun, sırtında bir veya iki hörgücü olan, yük taşımakta kullanılan hayvan (Camelus).


deve

Dokuma tezgâhında tarak takılan kısım.


deve

Köy ocaklarında kullanılan büyük sacayak.


deve Osm. cemel

(zooloji)


deve için benzer kelimeler


deve, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'v', 'e', şeklindedir.
deve kelimesinin tersten yazılışı eved diziliminde gösterilir.