devramel

devramel

Ayçiçeği.


devramel, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'v', 'r', 'a', 'm', 'e', 'l', şeklindedir.
devramel kelimesinin tersten yazılışı lemarved diziliminde gösterilir.