devrik eşlenik dizey

devrik eşlenik dizey İng. associate matrix

Bir dizeyin karmaşık eşleniğinin devriği, Anlamdaş. Hermit eşleniği.


devrik eşlenik dizey için benzer kelimeler


devrik eşlenik dizey, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'v', 'r', 'i', 'k', ' ', 'e', 'ş', 'l', 'e', 'n', 'i', 'k', ' ', 'd', 'i', 'z', 'e', 'y', şeklindedir.
devrik eşlenik dizey kelimesinin tersten yazılışı yezid kinelşe kirved diziliminde gösterilir.