difenilmetan

difenilmetan İng. diphenylmethane

Anksiyolitik etkisi zayıf olan ve barbitüratlar kadar fazla kullanılmayan ayrıca antikolinerjik etkileri de olan hipnosedatif ilaçların bir grubu.


difenilmetan, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'f', 'e', 'n', 'i', 'l', 'm', 'e', 't', 'a', 'n', şeklindedir.
difenilmetan kelimesinin tersten yazılışı natemlinefid diziliminde gösterilir.