diferansiyel hesap

diferansiyel hesap, -bı

a. mat. Değişkenlerin sonsuz küçük farklarındaki artma değerlerini bulmaya yarayan hesap.


diferansiyel hesap için benzer kelimeler


diferansiyel hesap, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'f', 'e', 'r', 'a', 'n', 's', 'i', 'y', 'e', 'l', ' ', 'h', 'e', 's', 'a', 'p', şeklindedir.
diferansiyel hesap kelimesinin tersten yazılışı paseh leyisnarefid diziliminde gösterilir.