dinç dalağı

dinç dalağı

Kuvvetli ot yiyen hayvanların yakalandığı hastalık.


dinç dalağı için benzer kelimeler


dinç dalağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'n', 'ç', ' ', 'd', 'a', 'l', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
dinç dalağı kelimesinin tersten yazılışı ığalad çnid diziliminde gösterilir.