dip aşındırması

dip aşındırması Fr. creusement vertical

(coğrafya)


dip aşındırması için benzer kelimeler


dip aşındırması, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'p', ' ', 'a', 'ş', 'ı', 'n', 'd', 'ı', 'r', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
dip aşındırması kelimesinin tersten yazılışı ısamrıdnışa pid diziliminde gösterilir.