dip taneciği

dip taneciği İng. blebharoplast, basal granule

(Yun. blepharis: kirpik; plastos: meydana gelmiş) Bazı bir hücreli kamçılı hayvanlarda kamçının kaidesindeki bazal cisimcik. Blefaroplast, bazal granül.


dip taneciği İng. blefaroplast

Bazı bir hücreli kamçılı hayvanlarda kamçının kaidesindeki granüler yapıdaki bazal cisimcik, bazal granül, blefaroplast.


dip taneciği İng. (basal granule

Bazal cisimcik.


dip taneciği İng. basal granule

Bazı birgözeli hayvanlarda kamçının ya da kirpiklerin dibinde bulunan kalınlaşmış küçük bir yapı.


dip taneciği için benzer kelimeler


dip taneciği, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'p', ' ', 't', 'a', 'n', 'e', 'c', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
dip taneciği kelimesinin tersten yazılışı iğicenat pid diziliminde gösterilir.