direkçanağı

direkçanağı

Çadır bezinin yırtılmaması için çadır orta direğinin başına geçirilen ortası çukur, dikdörtgen biçiminde tahta parçası. (Saçıkaralı ve Sarıkeçili -Adana)


direkçanağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'r', 'e', 'k', 'ç', 'a', 'n', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
direkçanağı kelimesinin tersten yazılışı ığanaçkerid diziliminde gösterilir.