diribağı

diribağı

Pazartesi günü bağlara giderek yapılan yemekli eğlenti.


diribağı, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'r', 'i', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
diribağı kelimesinin tersten yazılışı ığabirid diziliminde gösterilir.