dirigör

dirigör Fr. Bioscop

dirigör, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'r', 'i', 'g', 'ö', 'r', şeklindedir.
dirigör kelimesinin tersten yazılışı rögirid diziliminde gösterilir.