dirilfizik

dirilfizik İng. biophysics

Canlılardaki fiziksel olayları inceleyen bilim dalı.


dirilfizik, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'r', 'i', 'l', 'f', 'i', 'z', 'i', 'k', şeklindedir.
dirilfizik kelimesinin tersten yazılışı kiziflirid diziliminde gösterilir.