dirimkuşağı

dirimkuşağı İng. biozone

Bir taşıl türünün ortaya çıkmasıyle yok olması arasındaki zaman (kayaç süresi).


dirimkuşağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'r', 'i', 'm', 'k', 'u', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
dirimkuşağı kelimesinin tersten yazılışı ığaşukmirid diziliminde gösterilir.