dirimsel tepreklik köngülü

dirimsel tepreklik köngülü Fr. Biodynamique (théorie)

dirimsel tepreklik köngülü için benzer kelimeler


dirimsel tepreklik köngülü, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'r', 'i', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 't', 'e', 'p', 'r', 'e', 'k', 'l', 'i', 'k', ' ', 'k', 'ö', 'n', 'g', 'ü', 'l', 'ü', şeklindedir.
dirimsel tepreklik köngülü kelimesinin tersten yazılışı ülügnök kilkerpet lesmirid diziliminde gösterilir.