dirsek eklemi çıkığı

dirsek eklemi çıkığı İng. elbow luxation

Dirsek eklemini oluşturan kol ve ön kol kemiklerinin eklem yüzlerinin yer değiştirmesi.


dirsek eklemi çıkığı için benzer kelimeler


dirsek eklemi çıkığı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'r', 's', 'e', 'k', ' ', 'e', 'k', 'l', 'e', 'm', 'i', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
dirsek eklemi çıkığı kelimesinin tersten yazılışı ığıkıç imelke kesrid diziliminde gösterilir.