dış çember

dış çember İng. circumscribing circle

(I) Bir üçgenin köşelerinden geçen çember.


dış çember İng. epicycle

(II) Özeği bir durgan çember üzerinde dolanan daha küçük yarıçaplı çember.


dış çember için benzer kelimeler


dış çember, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ı', 'ş', ' ', 'ç', 'e', 'm', 'b', 'e', 'r', şeklindedir.
dış çember kelimesinin tersten yazılışı rebmeç şıd diziliminde gösterilir.