diş plağı

diş plağı

a. Diş taşının oluşumuna sebep olan tabaka.


diş plâğı İng. dental plaque

Dişlere yapışan bakteriler, dekstran ve artıklardan oluşan tabaka.


diş plağı için benzer kelimeler


diş plağı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'ş', ' ', 'p', 'l', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
diş plağı kelimesinin tersten yazılışı ığalp şid diziliminde gösterilir.