disefalus

disefalus İng. dicephalus

Sisefaliyen.


disefalus, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 's', 'e', 'f', 'a', 'l', 'u', 's', şeklindedir.
disefalus kelimesinin tersten yazılışı sulafesid diziliminde gösterilir.