dishormonogenetik guatr

dishormonogenetik guatr İng. dyshormonogenetic goiter

Doğumdan önce veya doğumdan itibaren, otozomal çekinik bir bozukluk olarak tiroit bezi hormonlarının yeterince sentezlenememesi nedeniyle folikül hücrelerinin yaygın hiperplazisi sonucu bezlerin çift taraflı büyümesi, kalıtsal guatr. Corriedale, Dorset Horn, Merinos ve Romney Marsh koyunlarda, Africander sığırlarda ve Sanen cüce keçilerinde görülür.


dishormonogenetik guatr için benzer kelimeler


dishormonogenetik guatr, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 's', 'h', 'o', 'r', 'm', 'o', 'n', 'o', 'g', 'e', 'n', 'e', 't', 'i', 'k', ' ', 'g', 'u', 'a', 't', 'r', şeklindedir.
dishormonogenetik guatr kelimesinin tersten yazılışı rtaug kitenegonomrohsid diziliminde gösterilir.