dişli makara

dişli makara İng. sprocket drum (wheel)

Sinema Alıcı, gösterici, açındırma aygıtı, vb. aygıtlarda filmin düzgün devinimlerini sağlamak üzere dişleri bulunan ve filmlerdeki deliklere girerek filmi yürüten makaralar.


dişli makara için benzer kelimeler


dişli makara, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'ş', 'l', 'i', ' ', 'm', 'a', 'k', 'a', 'r', 'a', şeklindedir.
dişli makara kelimesinin tersten yazılışı arakam ilşid diziliminde gösterilir.