basaçlı makara

basaçlı makara İng. pressure roller, guide roller

Sinema Alıcı, gösterici, basım aygıtı gibi araçlarda filmin üzerine basınç yaparak yürüten ve çeşitli yerlere konan makaralar.


basaçlı makara için benzer kelimeler


basaçlı makara, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 's', 'a', 'ç', 'l', 'ı', ' ', 'm', 'a', 'k', 'a', 'r', 'a', şeklindedir.
basaçlı makara kelimesinin tersten yazılışı arakam ılçasab diziliminde gösterilir.