diyelek aşırılığı

diyelek aşırılığı Fr. hyperdialectique

Bir diyeleğe göre yazılan yazıda o diyeleğin kurallarını gereksiz yerlerde kullanma.


diyelek aşırılığı için benzer kelimeler


diyelek aşırılığı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'y', 'e', 'l', 'e', 'k', ' ', 'a', 'ş', 'ı', 'r', 'ı', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
diyelek aşırılığı kelimesinin tersten yazılışı ığılırışa keleyid diziliminde gösterilir.