diz dize

diz dize

zf. Dizleri birbirine değecek biçimde birbirine yakın olarak: “Kendi de diz dize gelecek kadar karşıma geldi oturdu.” -N. Cumalı.


diz dize için benzer kelimeler


diz dize, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', ' ', 'd', 'i', 'z', 'e', şeklindedir.
diz dize kelimesinin tersten yazılışı ezid zid diziliminde gösterilir.