dizağurşağı

dizağurşağı

Dizkapağı.


dizağurşağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'a', 'ğ', 'u', 'r', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
dizağurşağı kelimesinin tersten yazılışı ığaşruğazid diziliminde gösterilir.