dizarşağı

dizarşağı

Dizkapağı


dizarşağı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'a', 'r', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
dizarşağı kelimesinin tersten yazılışı ığaşrazid diziliminde gösterilir.