doğa-bakım sorunu

doğa-bakım sorunu İng. nature-nurture problem

Canlının gelişiminde, soyaçekimsel özelliklerle çevrenin ve bakımın göreli etkilerini belirleme sorunu.


doğa-bakım sorunu için benzer kelimeler


doğa-bakım sorunu, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'ğ', 'a', '-', 'b', 'a', 'k', 'ı', 'm', ' ', 's', 'o', 'r', 'u', 'n', 'u', şeklindedir.
doğa-bakım sorunu kelimesinin tersten yazılışı unuros mıkab-ağod diziliminde gösterilir.