doğal büyüme oranı

doğal büyüme oranı İng. natural rate of growth

1. Bir ekonomide doğal gayrisafî yurtiçi hasılada ortaya çıkabilecek niceliksel yüzde değişme. 2. Harrod-Domar büyüme modelinde emek gücündeki artış sonucunda gayrisafî yurtiçi hasılada ortaya çıkan niceliksel yüzde artış.


doğal büyüme oranı için benzer kelimeler


doğal büyüme oranı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'ğ', 'a', 'l', ' ', 'b', 'ü', 'y', 'ü', 'm', 'e', ' ', 'o', 'r', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
doğal büyüme oranı kelimesinin tersten yazılışı ınaro emüyüb lağod diziliminde gösterilir.