sabit büyüme oranı modeli

sabit büyüme oranı modeli

bk. Gordon büyüme modeli


sabit büyüme oranı modeli için benzer kelimeler


sabit büyüme oranı modeli, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'b', 'i', 't', ' ', 'b', 'ü', 'y', 'ü', 'm', 'e', ' ', 'o', 'r', 'a', 'n', 'ı', ' ', 'm', 'o', 'd', 'e', 'l', 'i', şeklindedir.
sabit büyüme oranı modeli kelimesinin tersten yazılışı iledom ınaro emüyüb tibas diziliminde gösterilir.