doğal kıran akçesi

doğal kıran akçesi Osm. afetler fonu

Doğal kıranlara ilişkin yasa uyarınca, bu yörelerde evsiz barksız ve umarsız kalanlara yardım etmek üzere, Genel Geçinge'den ayrılan ödeneklerle oluşturulan kaynak.


doğal kıran akçesi için benzer kelimeler


doğal kıran akçesi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'ğ', 'a', 'l', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'a', 'n', ' ', 'a', 'k', 'ç', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
doğal kıran akçesi kelimesinin tersten yazılışı iseçka narık lağod diziliminde gösterilir.