doğal kıran bağışlaması

doğal kıran bağışlaması Osm. afet affı

Doğal kıranlara uğramış bölgelerdeki yurttaşlara, devletçe, Doğal Kıran Akçesi'nden yapılan ve belli bir sürede geri alınması gerekli olan akçal yardım parasının alınmasından vazgeçilmesi.


doğal kıran bağışlaması için benzer kelimeler


doğal kıran bağışlaması, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'ğ', 'a', 'l', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'a', 'n', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', 'ş', 'l', 'a', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
doğal kıran bağışlaması kelimesinin tersten yazılışı ısamalşığab narık lağod diziliminde gösterilir.